Kunstprojekt kastanjeboom kasteeltuin

Een van de markante bomen bij het kasteel
heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt
Onder leiding van Maarten Schepers start
er een cursus Beeldhouwen in hout.
De gemaakte beelden worden op een ander moment
geëxposeerd in het gemeente huis van Montfoort